Memperkasa Silogisme Diri

Adakah saudara pernah mendengar atau terbaca tentang Teori Silogisme? Sebenarnya, teori ini adalah salah satu teori yang tersohor di dalam bidang psikologi. Pada dasarnya, teori ini mengajar kita mengetahui, memahami dan menganalisa tindak-tanduk manusia di dalam kehidupan seharian. Ironinya, sikap manusia ini adalah pelbagai sehingga boleh dikatakan bahawa hampir mustahil ada dua manusia yang mempunyai persamaan sifat dan sikap 100%. Sedikit persamaan itu mungkin ramai. Apapun, perbedaan pendapat, pendirian dan sikap terhadap sesuatu perkara itu merupakan sesuatu yang amat positif malah boleh mendatangkan rahmat sekiranya terurus dengan baik.

Di dalam mengupas teori ini, tiga kata kunci penting mesti diperhalusi iaitu, kepercayaan (belief), nilai (value) dan sikap (attitude). Secara mudah saya ingin katakan bahawa, kepercayaan yang kuat terhadap sesuatu perkara akan melahirkan satu nilai yang kuat terhadap perkara tersebut. Kombinasi kepercayaan dan nilai yang kuat akan mencetuskan satu sikap yang kuat berkenaan perkara tersebut. Natijahnya, kejayaan yang kita harapkan di dalam perkara tersebut akan tercapai dan kita akan mendapat kepuasan yang amat mengagumkan.


Sambungan...


Saudara, sebagai contoh dalam bidang perniagaan. Sila perhatikan setiap kenyataan-kenyataan berikut:
  1. "9/10 sumber rezeki/kekayaan adalah datang daripada perniagaan. Perniagaan merupakan sebuah bidang pekerjaan yang mulia dan paling hampir kepada kekayaan." (Kepercayaan/belief).

  2. "Seronoklah apabila memiliki sebuah perniagaan yang menguntungkan. Apabila duit banyak, lebih mudah kita bersedekah dan semua kesempitan hidup kita akan dapat di atasi." (Nilai/value).

  3. "Saya akan berusaha sedaya-upaya untuk memulakan perniagaan. Sebagai permulaan, saya akan memilih jenis perniagaan yang akan saya ceburi. Selepas itu, saya akan mengikuti kursus berkaitan dan memulakan perniagaan kecil-kecilan terlebih dahulu." (Sikap/attitude).

Situasi yang digambarkan di atas adalah situasi positif. Saya ingin tekankan di sini bahawa, situasi ini tidak akan selamanya positif. Kebanyakan kita akan berhadapan dengan situasi yang negatif. Sebagai kesimpulannya, jikalau kita ingin menjana satu kejayaan yang besar di dalam apa sahaja lapangan yang kita ceburi, kita mestilah mulakan dengan KEPERCAYAAN. Pastikan kepercayaan itu `besar`. Kemudian dikuti dengan NILAI yang `besar`. Seperti yang saya telah sebutkan sebelum ini, kombinasi kepercayaan dan nilai yang besar akan menghasilkan SIKAP yang sudah pasti juga `besar`. Insya-Allah kejayaan yang kita perolehi juga kejayaan yang `besar`. Formulanya adalah seperti di bawah. Wallahua`lam.[KEPERCAYAAN (K) + NILAI (N) ]+ SIKAP (S) = BERJAYA (B)

[K + N]+ S = B

No comments:

Related Posts with Thumbnails

WHAT DOES GEOLOGIST DO

Geologists work to understand the history of our planet. The better they can understand Earth’s history the better they can foresee how events and processes of the past might influence the future.

WHAT IS GEOLOGY

Geology is the study of the Earth, the materials of which it is made, the structure of those materials, and the processes acting upon them. It includes the study of organisms that have inhabited our planet. An important part of geology is the study of how Earth’s materials, structures, processes and organisms have changed over time.

GEOLOGY AS A CAREER

Geologists work in a variety of settings. These include: natural resource companies, environmental consulting companies, government agencies, non-profit organizations, and universities. Many geologists do field work at least part of the time. Others spend their time in laboratories, classrooms or offices. All geologists prepare reports, do calculations and use computers.

  © Blogger templates GeoMotivator.Com by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP