5 KUNCI USAHAWAN BERJAYA: Dr. Irfan Khairi

MERANCANG DAN DAPATKAN HASIL
Umar, tidak kira di mana sahaja di dunia, kebolehan merancang dan mendapatkan hasil adalah tugasan yang paling berharga sekali. Tidakkira dalam bidang politik, keluarga atau individu, merancang akandapat membuahkan hasil yang lebih teratur dan baik. Begitu juga dalam perniagaan. Untuk menjadi usawahan yang berjaya,kebolehan merancang dan mendapatkan keputusan adalah amat penting.Sebelum memulakan apa sahaja perniagaan, satu perancangan yanglengkap perlu diadakan (jangan nak main terjun sahaja!).

Apabila perniagaan sudah dimulakan, perancangan masih diperlukan dalammenganalisa strategi pemasaran untuk mengembangkan perniagaan anda.Apabila perniagaan anda sudah maju, perancangan masih diperlukanuntuk memastikan perniagaan anda mendapat pasaran terbesar dantidak diambil oleh pesaing anda!Dalam setiap peringkat perniagaan, perancangan dimestikan dan tidakpernah ditinggalkan oleh usahawan yang berjaya. Usahawan yangberjaya akan sering Tanya pada diri sendiri:- Apakah keputusan yang diinginkan dalam perniagaan ini?- Bagaimana keputusan itu dapat dicapai?- Siapa yang dapat membantu mengembangkan perniagaan ini?- Apakah kebolehan atau ilmu tambahan yang saya perlukan untuk mengembankan perniagaan ini? Kebolehan anda untuk mendapatkan hasil dan bertanggungjawab ataskeputusan anda adalah tanda seorang usahawan yang gemilang.


BERI LEBIH DARIPADA APA YANG DISANGKAKAN
Kunci kejayaan sesuatu perniagaan adalah untuk melakukan lebihdaripada apa yang disangkakan. Bak kata mat salleh, "Go the extramile!". Maksudnya adalah untuk anda melakukan tugasan anda dalamperniagaan lebih daripada apa yang disangkakan oleh orang lain.Kebiasaannya, seorang pekerja hanya akan melakukan tugasannyaapabila disuruh. Pekerja akan melakukan kerja berdasarkanpendapatan yang diterima. Tetapi, untuk menjadi usahawan yangberjaya, menteliti sebagai "pekerja" tidak lagi boleh disimpan.

Pelanggan akan mengetahui bahawa anda sanggup bekerja ekstra untukmemenangi hati mereka. Usahawan lain juga akan dapat melihatpeluang bekerjasama dengan anda oleh kerana anda berusahasekeras-kerasnya dalam perniagaan anda. Melakukan kerja lebihdaripada apa yang disangkakan akan membuka pintu rezeki kepadaperniagaan anda.

MEMASAR DAN MENJUAL
Ini adalah kunci utama kejayaan sesuatu perniagaan- pemasaran danmenjual! Tahukah anda bahawa lebih 95% perniagaan baru gagal dalamtahun pertama ia ditubuhkan? Ya, statistik ini amat mengejutkanbagi bakal-bakal usahawan. Namun, sekiranya anda mempunyaicirri-ciri usahawan yang berjaya, ia dapat menjauhkan daripadastatistic ini.

Kebolehan memasar dan menjual apa yang anda niagakan adalah nadikepada apa jua jenis perniagaan. Kebolehan yang diperlukan adalah:- Kebolehan berkomunikasi- Kebolehan merunding- Kebolehan memujuk pembeli membeli- Kebolehan menjual produk atau perkhidmatan andaKunci kejayaan apa jua perniagaan adalah jualan dan keuntungan yangtinggi. Tanpa kebolehan "menjual", matlamat sesuatu perniagaantidak dapat dicapai. Aliran wang (cash flow) adalah amat pentingdalam perniagaan dan aliran wang hanya akan diperolehi melaluimenjual produk dan perkhidmatan anda.Oleh kerana menjual adalah amat penting dalam perniagaan, pelajarikaedah-kaedah menjual melalui buku-buku, seminar perniagaan danjuga seminar komunikasi.

Bertahun-tahun dulu, saya merupakan seorang yang agak pendiam dansukar berkomunikasi dengan sesiapa sahaja- apatah lagi menjual!Ianya selepas saya memperbaiki kelemahan saya dalam komunikasi,saya mula dapat melihat kejayaan dalam perniagaan saya berkembangmelalui pemasaran dan jualan yang meningkat. Dua tip dalam menjual:1. Seseorang itu tidak dilahirkan boleh menjual! Menjual adalahsuatu kebolehan yang boleh dipelajari. Seperti menunggang basikal,ianya agak sukar pada peringkat awal. Tetapi, apabila berkali-kalimelakukan perkara yang sama, ia menjadi semakin mudah.2. Komunikasi adalah penting dalam perniaagaan.

Namun,berkomunikasi bukan sekadar maksudnya banyak bercakap! Tetapi jugauntuk bijak mendengar. 85% kejayaan anda adalah bergantung kepadamereka disekeliling anda. Pelajari kaedah berkomunikasi, mendengar,memujuk, persembahan untuk mendapat kerjasama dari pelbagai pihakdalam membantu menjayakan perniagaan anda.

FAHAMI ANGKA PERNIAGAAN
Dimana kebolehan utama seseorang usahawan yang berjaya seperti yangtelah dibincangkan adalah yang melibatkan apa yang dapat dilihatoleh orang ramai, namun jangan sesekali mengabaikan perkara-perkarayang tidak dapat dilihat oleh orang ramai-iaitu angka-angkaperniagaan anda!

Kebanyakan usahawan lebih fokus kepada strategi memajukanperniagaan dengan memberi tumpuan kepada pekerja, pelanggan,produk, perkhidmatan dan pemasaran sehinggakan melupakan isupenting iaitu penyata kewangan.Anda tidak perlu menjadi pakar dalam bidang perakaunan, tetapi, apayang penting adalah untuk anda fahami penyata kewangan anda.Tugasan mengurus penyata kewangan boleh diagihkan kepada merekayang lebih bertauliah. Namun, sebagai usahawan yang berjaya, andaperlu memahami pengiraan wang dalam penyata kewangan anda supayawang yang masuk tidak menjadi wang keluar sehingga menjejaskankeuntungan keseluruhan perniagaan anda!

TIDAK PUTUS ASA MENCUBA
Umar, seperti yag dikatakan sebelum ini, 95% perniagaan akan gagal. Ini bermaksud, anda hanya mempunyai 5% peluang untuk berjaya! Sedih bunyinya bukan? Kunci terkahir adalah tidak berputus asa!Anda kenali manusia terkaya didunia, Bill Gates. Tahukah andabagaimana beliau menjadi manusia terkaya dalam perniagaannya yangboleh dikatakan yang paling berjaya di dunia?Pada ketika ini sahaja Microsoft sedang membangunkan dan mengujilebih darpada 1,600 produk dan perkhidmatan yang balum lagidipasarkan dimana kebanyakannya tidak akan dipasarkan pun dandikira sebagai projek gagal.

Mengapa begini? Microsoft tahu bahawalebih banyak mencuba, maka lebih banyak peluang menjumpai kejayaan.Usahawan yang berjaya adalah mereka yang tidak putus asa dalamusahanya untuk menjumpai 5% peluang kejayaan itu. Walaupun dikatakan 9/10 rezeki datangnya dari perniagaan, rezekitersebut tidak akan tercapai sekiranya anda tidak mendalami ilmuperniagaan. Ambil langkah demi langkah dan pelajari selok belokperniagaan. Kejayaan perniagaan akan datang kepada anda sekiranyaanda mendalami ilmunya.

No comments:

Related Posts with Thumbnails

WHAT DOES GEOLOGIST DO

Geologists work to understand the history of our planet. The better they can understand Earth’s history the better they can foresee how events and processes of the past might influence the future.

WHAT IS GEOLOGY

Geology is the study of the Earth, the materials of which it is made, the structure of those materials, and the processes acting upon them. It includes the study of organisms that have inhabited our planet. An important part of geology is the study of how Earth’s materials, structures, processes and organisms have changed over time.

GEOLOGY AS A CAREER

Geologists work in a variety of settings. These include: natural resource companies, environmental consulting companies, government agencies, non-profit organizations, and universities. Many geologists do field work at least part of the time. Others spend their time in laboratories, classrooms or offices. All geologists prepare reports, do calculations and use computers.

  © Blogger templates GeoMotivator.Com by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP